DIAMANTBORRARNA AB

 • Rivning av väggar
 • Diamantborrning
 • Håltagning
 • Sågning
 • Avväxlingar
 • JOS Blästring
 • Flaggstångsmontering

Våra tjänster

Vi erbjuder bl a:

 • Rivning av väggar av all typ av material
 • Diamantborrning
 • Håltagning
 • Sågning i betong, tegel, granit, asfalt och byggmaterial
 • Avväxlingar på bärande väggar inkl.brandskydd
 • JOS Blästring, skonsammaste metoden till fasadblästring som bevarar patinan och fugen på tegelfasad.
 • Flaggstångsmontering (svensktillverkade flaggstänger) inkl.markarbete med superstabila jordankare utan åverkan på omgivningen (ingen grävning).

Dimensioner på diamantborrning

Från Ø 10 mm till 700 mm
Tjocklek upp till 6000 mm

Vi använder oss utav följande utrustning

 • Elborrmaskiner
 • Hydraulborrmaskiner
 • Hydraulsågar
 • Elsågar

Personal

All personal har håltagningsutbildning samt certifikat för heta arbeten.
Alla medarbetare är kollektivanställda.

Våra kunder är:

 • Byggföretag
 • Fastighetsägare
 • Landsting och Kommuner
 • Industri, Handel, Hotel/restaurang
 • Villaägare