DIAMANTBORRARNA AB

 • Rivning av väggar
 • Diamantborrning
 • Håltagning
 • Sågning
 • Avväxlingar
 • JOS Blästring
 • Flaggstångsmontering

Om oss

Vi på Diamantborrarna AB har varit verksamma sedan 1967 och idag har vi 9 medarbetare.

Vi utför alltid kvalitetsarbete till konkurrenskraftiga priser, på ett effektivt sätt med stor yrkesskicklighet. För oss är alla kunder viktiga och betydelsefulla oavsett om de är stora eller små.

Personal

All personal har håltagningsutbildning samt certifikat för heta arbeten-
Alla medarbetare är kollektivanställda.

Vi har lösningarna på dina problem!

Vårt arbetssätt är att tillsammans med beställaren analysera behoven och därefter tillgodose dessa.

Våra kunder är:

 • Byggföretag
 • Fastighetsägare
 • Landsting och Kommuner
 • Industri, Handel, Hotel/restaurang
 • Villaägare